پیمان زارعان

پیمان زارعان

کارمند اتاق کنترل شرکت پالایش نفت اصفهان

۹ارتباط ۴مهارت
اصفهان | شاهین شهر
کارمند اتاق کنترل
پالایش نفت اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
TOEFL
موسسه زبان ناهید فروزان
EFL
موسسه زبان ناهید فروزان
TTC
موسسه زبان ناهید فروزان
Aspen plus
موسسه زنده رود
ICDL
موسسه کامپیوتر منتظران
نقشه خوانی P&ID
دانشگاه اصفهان
طراحی BP
دانشگاه ازاد شهرضا
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارمند اتاق کنترل
پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارمند اداری piping
جهانپارس(میدان نفتی یادآوران)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارمند سایت
پتروایمن سپاهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
کاراموز آزمایشگاه کنترل کیفیت
خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان
پروژه‌ها
۱۳۹۴
تولید بیواتانول از جلبک
درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
پروژه‌ها
Biofuel
Producing fermentable sugar from algae
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
آشنایی با مخازن
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با توربین های بخار
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
ارگونومی در محیط های کار صنایع نفتی
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با احتراق کوره ها
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
کمک های اولیه و امداد و نجات
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با دمنده ها،مکنده ها،هوازن ها و دوده زداها
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با شیرهای صنعتی
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
مدیریت دانش
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با روغن های صنعتی و اصول روانکاری
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با بازرسی فنی
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با موتورهای الکتریکی
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با خطرات مواد شیمیایی MSDS
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با ابزار دقیق و آنالایزرها
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با انواع فرآیندهای پالایشی و فلرها
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با انواع برج ها
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با مبدل های حرارتی
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
انواع تله بخار
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با IT
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
روش های اطفاء حریق
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با اصول ایمنی بر اساس استاندارد OSHA
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با انواع کمپرسور
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
آشنایی با انواع پمپ
کارمند اتاق کنترل در پالایش نفت اصفهان
توضیحات