مجید کسمایی

مجید کسمایی

کامپیوتر

۵ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مونتاژ کار ماشین الات صنایع غذایی
نوشین پک
کاردانی دانشگاه بجنورد
تحصیلات
دانشگاه بجنورد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کاردانی علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۲
کامپیوتر
سبحان
دوره مکانیک درجه یک ودو خودرو و برق خودرو
اموزشگاه دماوند
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مونتاژ کار ماشین الات صنایع غذایی
نوشین پک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
طراح ومونتاژ کار
طراحی مدار برق وقدرت
۱۳۹۰ اکنون
تکنسین برق و مخابرات
نور توس
نصب وراه اندازی ماهواره وارتباطات موسسات وبانکها
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
تکنسین برق
نور توس
۱۳۸۷ اکنون
نصاب دوربین
اینن گستر شرق
نصب سیستمهای امنیتی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات