زینب کرمی

زینب کرمی

کارشناسی شیمی کاربردی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
برگزار کننده کارگاه های شیمی
پژوهشسرای رازی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
۱۳۹۴ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
رشد تک بلور
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۶
آموزش رباتیک
دانشگاه شریف (نادکو)
۱۳۹۶
آموزش چرتکه
دانشگاه شریف (نادکو)
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
برگزار کننده کارگاه های شیمی
پژوهشسرای رازی
۱۳۹۸ اکنون
برگزار کننده کارگاه شیمی
مدرسه شهید غیوری
۱۳۹۸ اکنون
برگزار کننده کارگاه شیمی
مدرسه فاطمه زهرا
۱۳۹۸ اکنون
برگزار کننده کارگاه شیمی
مدرسه هدایت
۱۳۹۸ اکنون
برگزار کننده کارگاه شیمی
مدرسه هدایت
۱۳۹۸ اکنون
برگزار کننده کارگاه شیمی
مدرسه هدایت
۱۳۹۸ اکنون
برگزار کننده کارگاه شیمی
مدرسه هدایت
۱۳۹۸ اکنون
مدرس آزمایشگاه شیمی ، روبیک ، دومینو ، اوریگامی ، هوافضا
مدرسه فرهنگ و دانش
۱۳۹۸ اکنون
مدرس چرتکه
مدرسه جوانه ها
۱۳۹۸ اکنون
مدرس چرتکه
آموزشگاه آریا تهران
۱۳۹۸ اکنون
مشاور انتخاب رشته
مرکز انتخاب رشته دکتر یعقوبی
۱۳۹۸ اکنون
مدرس ازمایشگاه شیمی
مدرسه پسرانه تلاشگران
۱۳۹۸ اکنون
مدرس ازمایشگاه شیمی
مدرسه علم پرواز
۱۳۹۸ اکنون
مدرس ازمایشگاه شیمی
مدرسه واله
۱۳۹۸ اکنون
مدیر گروه
تیم شیمی خلاقیت
۱۳۹۸ اکنون
مقام سوم کمیکار
جشنواره بین المللی سینا
۱۳۹۸ اکنون
مدرس کمیکار
مدرسه فرزانگان 8
۱۳۹۷ اکنون
داور کمیکار
هشتمین دوره سلام کاپ
۱۳۹۷ اکنون
داور کمیکار
فرزکاپ 97
۱۳۹۷ اکنون
کادر اجرایی مسابقات یک ایده یک دنیا
دانشگاه تهران
۱۳۹۷ اکنون
مقام اول کمیکار جشنواره یک ایده یک دنیا
مدرسه ابوعلی سینا
۱۳۹۷ اکنون
مقام دوم مسابقات کمیکار یک ایده یک دنیا
مدرسه طاهره
۱۳۹۷ اکنون
مدرس کمیکار
سلام رسالت
۱۳۹۷ اکنون
مدرس کمیکار
دبیرستان سما 2
۱۳۹۷ اکنون
مسئول پژوهش
بسیج ناحیه شهید بهشتی
۱۳۹۷ اکنون
مدرس چرتکه
خانه کارگر تهرانسر
۱۳۹۷ اکنون
مدرس روباتیک و چرتکه
مدرسه پسرانه میلاد
۱۳۹۷ اکنون
مدرس کمیکار
مدرسه طاهره
۱۳۹۷ اکنون
مدرس کمیکار
مدرسه ابوعلی سینا
۱۳۹۷ اکنون
مدرس کمیکار
مدرسه حکیم فردوسی
۱۳۹۷ اکنون
مدرس شاهنامه خوانی
مدرسه واله
۱۳۹۷ اکنون
مدرس روباتیک
مهد تربیت
۱۳۹۷ اکنون
مدرس ازمایشگاه شیمی
کانون تامین اجتماعی
۱۳۹۷ اکنون
پشتیبان و مشاور اموزشی
بسیج ناحیه شهید بهشتی
۱۳۹۷ اکنون
مدرس رباتیک
مهد گلستان حضرت علی اصغر
۱۳۹۷ اکنون
برگزار کننده کارگاه های کرم سازی و بلورسازی
مدارس طاهره و رسا
۱۳۹۶ اکنون
کادر اجرایی مسابقات نادکاپ شریف
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۶ اکنون
مربی مسابقات نانوشیمی
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۶ اکنون
طراح سوالات مسابقات نانو شیمی نادکاپ
دانشگاه شریف
۱۳۹۶ اکنون
مدرس شیمی
شرکت نادکو
۱۳۹۶ اکنون
مدرس رباتیک
شرکت نادکو
۱۳۹۶ اکنون
مدرس شیمی
مدرسه رسا
۱۳۹۶ اکنون
مدرس ازمایشگاه شیمی
مدرسه طاهره
۱۳۹۶ اکنون
مدرس رباتیک
مدرسه ایران
۱۳۹۶ اکنون
نویسنده طرح درس بخش شیمی
شرکت نادکو
۱۳۹۶ اکنون
مسئول آزمایشگاه
مدرسه دانا
۱۳۹۵ اکنون
مسئول آزمایشگاه
مدرسه رسا
۱۳۹۵ اکنون
مدرس علوم دوره دوم دبستان
مدرسه رسا
۱۳۹۵ اکنون
مدرس علوم دوره اول دبیرستان
تدریس خصوصی
۱۳۹۵ اکنون
مدرس شیمی دوره دوم
تدریس خصوصی
پروژه‌ها
ساخت ابنبات ضد سرفه از آویشن

زینب کرمی زینب کرمی
ساخت کرم ضد ترک کف پا از اب پنیر

زینب کرمی زینب کرمی
ساخت فیلتر تصفیه آب خانگی

زینب کرمی زینب کرمی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
کارسوق شیمی همایش شهید تهرانی مقدم
مسئول پژوهش در بسیج ناحیه شهید بهشتی
کارسوق ساخت کرم و ساخت بلور های ترکیبات خاص
برگزار کننده کارگاه های کرم سازی و بلورسازی در مدارس طاهره و رسا
توضیحات