مهدی دامغانیانی

مهدی دامغانیانی

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

۲ارتباط ۵مهارت
سمنان | سمنان
مدیر کنترل کیفیت
سنگرکار
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
۱۳۸۱ - ۱۳۸۶
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
مدارک و گواهی‌نامه ها
تعمیرات دستگاه سرمایش ویخچال
۱۳۹۲
تعمیرات دستگاه سرمایش ویخچال
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نقشه کشی و نقشه خوانی
۱۳۸۶
نقشه کشی و نقشه خوانی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
برنامه نویسی و کار با تراش وفرز CNC
۱۳۸۵
برنامه نویسی و کار با تراش وفرز CNC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدیر کنترل کیفیت
سنگرکار
۱۳۹۴ اکنون
مدیر خط تولید
پاریزان صنعت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست تضمین کیفیت
شاهین برلیان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
برنامه ریز تدارکات
شرکت عقاب افشان
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کارشناس تعمیرات ونگهداری
شرکت سازان صنعتی
پروژه‌ها
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
برنامه ریزی تعمیرات ونگه داری
شرکت سیم وکابل شاهین
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مدیریت کاربدی
مدیر کنترل کیفیت در سنگرکار
مهندسی محصول
سرپرست تضمین کیفیت در شاهین برلیان
کارآفرینی
درجه کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات از دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
برنامه ریزی و زمان سنجی تولید وتعمیر
برنامه ریز تدارکات در شرکت عقاب افشان
SSR2 ساپکو
سرپرست تضمین کیفیت در شاهین برلیان
برنامه ریزی استرانژی
مدیر خط تولید در پاریزان صنعت
توضیحات
اینجانب در مدتی مسئولیت کنترل کیفیت را نیز برعهده داشته ام