محمد رحمتی

محمد رحمتی

کارشناسی حسابداری

۱۰ارتباط ۱مهارت
تهران | رباط کریم
سرپرست انبار
زربال طیور
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز میانه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز میانه
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
برق صنعتی
۱۳۸۹
برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارتهای مامپیوتر
مهارتهای مامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست انبار
زربال طیور
۱۳۹۴ اکنون
سرپرست انبار
صندلی سازی محک
۱۳۹۳ اکنون
مسئول کنترل موجودی انبار
آویسا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
بازرس جوش
دهقان صنعت
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
اپراتور خط
آلیاژ
مهارت ها
| ۵نفر
اکبر بهرام نیا
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
حسابداری بازار کار
توضیحات