اکبر بهرام نیا

اکبر بهرام نیا

کارشناسی ارشد حسابداری

۸۷ارتباط ۱۳مهارت
اردبیل | اردبیل
حسابدار مالی
شرکت بازرگانی
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مقدس اردبیلی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مقدس اردبیلی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نوین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کاردانی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار مالی
شرکت بازرگانی
۱۳۹۲ اکنون
مدرس حسابداری
سازمان فنی و حرفه ای
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
حسابدار مالی
شرکت سهامی بیمه ایران
۱۳۹۰ اکنون
حسابدار مالی
بازرگانی برادران بهروزی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات