موعد چهرازی

موعد چهرازی

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

۱ارتباط ۷مهارت
اصفهان | شاهین شهر
سرپرست کارگاه
شرکت ساختمانی صلب سازه
کارشناسی دانشگاه تبریز
تحصیلات
دانشگاه تبریز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
فارغ التحصیل با معدل 17.45
دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
فارغ التحصیل با معدل 17.39
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
سرپرست کارگاه
شرکت ساختمانی صلب سازه
کارفرما شرکت داروسازی امین - پروژه احداث سوله 250 تنی انبار مواد دارویی به همراه محوطه سازی و اجرای 5000متر مربع آسفالت جاده دسترسی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست کارگاه
شرکت ساختمانی صلب سازه
کارفرما شرکت داروسازی فارابی - پروژه احداث ساختمان موتورخانه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
سرپرست کارگاه
شرکت ساختمانی صلب سازه
کارفرما سازمان پایانه های استان اصفهان - پروژه ساخت کانکس های اداری و پلیس راه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناس دفتر فنی و نقشه بردار پروژه
شرکت ساختمانی صلب سازه
کارفرما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور - پروژه احداث پایانه مرزی چذابه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
شرح توانایی ها : 1- ( فعالیت های مربوط به دفتر فنی مانند نقشه خوانی - تهیه نقشه های ازبیلت - تنظیم صورتجلسات تایید عملیات کارگاهی در رشته های ابنیه برق و مکانیک - تهیه صورت وضعیت با نرم افزارهای مربوطه یعنی تدکار و تدبیر و آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر و مدل کردن سازه های معمولی ) 2- ( تسلط کامل بر نقشه برداری با دوربین های توتال استیشن از برداشت تا پیاده سازی و اجرای محوطه سازی ) 3- ( تسلط بر اجرای ساختمان )