میلاد یونسی

میلاد یونسی

کارشناسی مکانیک ساخت و تولید

۰ارتباط ۳مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای شیراز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دارای مدارک فنی در برنامه نویسی وکار با دستگاه تراش cnc.بازرسی حرفه ای جوش به روشهای PT-UT-VTطراحی پیشرفته با نرم افزار.catiaT-autocad