سید امیرحسین بازوبندی

سید امیرحسین بازوبندی

کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی

۱ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی
دانشگاه بیرجند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات