مژگان عبدالملکی

مژگان عبدالملکی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

۵۲ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
وکیل دادگستری
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۸۲ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۷
وکالت
کانون وکلای البرز
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
وکیل دادگستری
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی
قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی کیفری خانواده و...
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات