روح الله رضایی

روح الله رضایی

۸۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
مدیریت مشاور
مشاوره کسب و کار سرنا
کاردانی دانشگاه البرز
تحصیلات
دانشگاه البرز
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کاردانی مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
انبارداری
انبارداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۹۶
مدیریت مشاور
مشاوره کسب و کار سرنا
بیش از ده سال تجربه مشاوره در امور املاک
۱۳۷۹ - ۱۳۸۵
نقشه خوان
البرز
مهارت ها
| ۵۱نفر
Farzaneh Bazziسولماز دورگلیزینب زیباییHOURA ALIJANIرضا غفاری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
اپراتور دستگاه خودپرداز نصب و راه اندازی
توضیحات