زاهد رشادی زاده احمدی

زاهد رشادی زاده احمدی

کارشناسی صنایع تولیدات صنعتی

۵ارتباط ۳مهارت
خوزستان | رامهرمز
کارشناس کنترل پروژه و امور قراردادی
(گاما)Gamma
کارشناسی دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
تحصیلات
دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی صنایع تولیدات صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس کنترل پروژه و امور قراردادی
(گاما)Gamma
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس کنترل پروژه
شرکت مشاوره عمران دشت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
کارشناس کنترل پروژه
پتروصنعت اصفهان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب دارای کارت پایان خدمت (اسفند 91 تا مهر 93) می باشم و در طول دو سال اخیر به صورت پاره وقت و خصوصی به انجام طرح های توجیهی نیز مشغول بوده ام و در حال حاضر کارشناس طرح های اقتصادی شهرستان باغملک نیز می باشم.