محسن فرهادیان

محسن فرهادیان

۰ارتباط ۲مهارت
لرستان | خرم آباد
ناظر ساختمان
گروه مهندسین مشاور لرستان
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۸ - ۱۴۰۰
کارشناسی ارشد مهندسی عمران عمران
پدافند غیرعامل گرایش طراحی
مدارک و گواهی‌نامه ها
برگزاری مناقصه
فنی و حرفه ای
لایحه تاخیرات
نظام مهندسی
hse
موسسه مهارت تحت لیسانس کشور انگلستان
تجارب کاری
۱۳۹۹ - ۱۴۰۱
ناظر ساختمان
گروه مهندسین مشاور لرستان
طراحی اجرا نظارت
پروژه‌ها
ناظر بیمارستان عسلیان
ناظر ساختمان در گروه مهندسین مشاور لرستان
طراحی ، متره و براورد
پروژه بانک پاسارگاد میرداماد
پروژه‌ها
شهر هوشمند
هفتمین کنفرانس بین اللملی
رنگ در معماری و پدافند غیرعامل
ISI
ویژگی های بحران افرین در محیط شهری
پدافند غیرعامل
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
فوریت پزشکی و کمک های اولیه
توضیحات