دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

Malek Ashtar University of Technology

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
شاهین شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی مالک اشتر در آرمانگر عضو هستند که ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۹۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی مالک اشتر در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از اصفهان، 5 درصد از خوزستان، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از البرز، 5 درصد از آذربایجان غربی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی مالک اشتر در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۷۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۴%
۶۴ %