دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

Malek Ashtar University of Technology

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
شاهین شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی مالک اشتر در آرمانگر عضو هستند که ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی مالک اشتر در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از اصفهان، 6 درصد از البرز، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از آذربایجان غربی، و ۱۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۵۴%
۵۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی مالک اشتر در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۸۱%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا آیرودینامیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۷%
۵۷ %