غلامحسین قاسمی بهرآسمان

غلامحسین قاسمی بهرآسمان

شرکت تجاری نادی یاران در جیرفت

۰ارتباط ۳مهارت
کرمان | جیرفت
مدیر فروش شرکت مواد غذایی
تمدن
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۷۲ - ۱۳۷۴
کاردانی مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
خبرنگاری مبتدی
توانا
w/324/0019/3030085929/2009
تجارب کاری
۱۳۷۶ - ۱۳۸۸
مدیر فروش شرکت مواد غذایی
تمدن
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
خبرنگاری و روزنامه نگاری
مدیر فروش شرکت مواد غذایی در تمدن
توضیحات
از سال ۱۳۷۰خارج از کشور بودم تا سال ۱۳۷۶
از ۷۶ تا ۸۸ مدیر بازاریاب شرکت تمدن و ارمغان محیا کرمان بودم از ۸۸ بیکار تا ۹۰ و از ۹۰ با چند نفر دیگر شرکت تجاری بازرگانی ثبت شروع به کار کردیم الان مشغول هستیم ،،به وب مسلط هستیم ،کامپیوتر در. حد متوسط وخبرنگاری و روزنامه نگاری را تا حرفه ای گذراندم