بابک باباخانی

بابک باباخانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | اسکو
مدیر فردش
شرکت پگاه
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مدیر فردش
شرکت پگاه
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات