سیدحمید رضا آل یاسین

سیدحمید رضا آل یاسین

کارشناسی حسابداری صنعتی

۵ارتباط ۵مهارت
مرکزی | اراک
مدیر مالی
سرمایه گذاری مسکن
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۷۰ - ۱۳۷۵
کارشناسی حسابداری صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
گواهینامه آشنایی با مبانی پولشویی و مبارزه با پولشویی
امور اقصاد و دارایی
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
مدیر مالی
سرمایه گذاری مسکن
۱۳۸۰ - ۱۳۸۲
سرپرست خزانه داری
موسسه مالی و اعتباری نور
موسس اولین شعبه کارسازان آینده و خزانه دار و حسابدار اولین شعبه
۱۳۷۸ - ۱۳۸۰
حسابدار
تک سوز اراک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کلیه ماژول های راهکاران سیستم ( همکاران)
مدیر مالی در سرمایه گذاری مسکن
توضیحات
حضور در تمامی جلسات حل اختلاف مالیاتی
تهیه کننده تمامی صورتهای مالی حسابرسی شده ضمنی و پایان سالی 14 سال
تعامل با حسابرسان سازمان حسابرسی طی 14 سال
مسلط به استانداردهای ساختمانی و پیمانکاری و حسابداری
دارای گواهی نامه مبارزه با پولشویی
حضور در جلسات مجمع عمومی سالانه شرکت
عضو هیات مدیره شرکت عمران مسکن سازان