میثم شمیرزادیان

میثم شمیرزادیان

کارشناس بازرگانی

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کارشناس بازرگانی
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)
کارشناسی ارشد دانشگاه پبام نور مرکز بهشهر
تحصیلات
دانشگاه پبام نور مرکز بهشهر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
معدل 15/61
دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۷۸
گرافیک و انیمیشن سازی با 3D-Studio
مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه
785-6480
۱۳۷۸
زبان برنامه نویسی با QBasic
مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه
784-6365
۱۳۷۸
Windows 3.1 & 95 & 98
مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه
783-6065
۱۳۷۸
اپراتوری کامپیوتر
مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه
781-5613
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس بازرگانی
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)
پروژه پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره خلیج فارس (بندرعباس)
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارآموز امور مالی
شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران
بدون بیمه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناس ICT
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناس پشتیبانی نرم افزار
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران
کارشناس پشتیبانی و پردازش
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
رئیس دفتر مدیر مالی
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
فاز 2 و 3 (عسلویه)
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات