محمد یراهی

محمد یراهی

کارشناسی برق شبکه های انتقال و توزیع

۱۰ارتباط ۶مهارت
خوزستان | اهواز
مسئول قسمت کابل های زمینی و سرکابل و مفصل بندی عملیات برق منطقه دو
توزیع نیروی برق اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
مسئول قسمت کابل های زمینی و سرکابل و مفصل بندی عملیات برق منطقه دو
توزیع نیروی برق اهواز
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
تکنسین ارشد
شرکت توان برد نمایندگی خدمات پس از فروش ایران ترانسفورماتور
هم اکنون نیز به صورت پاره وقت و پروژه ای ادامه همکاری دارم.
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
گذراندن دوره سرکابل و مفصل بندی از دانشکده فنی صنعت اب و برق استان خوزستان و دریافت sertifikat با نمره 19.
طی دوره ایمنی برق کاری در دانشکده صنعت اب و برق استان خوزستان بانمره 20.