مصطفی گماری

مصطفی گماری

انباردارو راننده لیفتراک

۰ارتباط ۷مهارت
اصفهان | شاهین شهر
انباردار
طنین صنعت همسو
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم فنی و حرفه ای
مدارک و گواهی‌نامه ها
piping
پترپشیمی
مربی piping
پتروشیمی
لوله کشی گاز خانگی و تجاری
لوله کشی گاز خانگی و تجاری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
HSE
HSE
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
EXCEL
EXCEL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
WORD
WORD
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
اوپراتور لیفتراک
اوپراتور لیفتراک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
انباردار
طنین صنعت همسو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
راننده ایفتراک و نیروی تولید
گیتی پسند
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
انباردار
بنیادپوشش
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
انباردار انبار محصول
بهنوش ایران واحد گچساران
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
مربی پایپینگ
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۸۵ - ۱۳۸۵
فیتر
تکنوآوران
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
تعمیر و نصب کولرهای گازی اسپلیت
اوپراتور لیفتراک
راننده ایفتراک و نیروی تولید در گیتی پسند
piping
مربی پایپینگ در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
همکاران سیستم
انباردار انبار محصول در بهنوش ایران واحد گچساران
توضیحات