سعید صفاریان

سعید صفاریان

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۱۳ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
نقشه بردار حرفه ای
سولیران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
تکلا
شخصی
کنترل و مدیریت پروزه
انجمن مهندسین صنایع ایران
کد.
دانشگاه مفتح
تجارب کاری
۱۳۸۴ اکنون
نقشه بردار حرفه ای
سولیران
پروژه‌ها
۱۳۹۸
انجام پیمانکاری ساخت سایبان فرودگاه همدان
۱۳۹۶
جداره سازی محله های قدیمی همدان
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
۱۳۹۶
پیمانکار جداره سازی محله حاجی و کبابیان استان همدان
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
۱۳۹۳
فولاد بوتیا کرمان
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
۱۳۸۸
برج 5000 هزارتنی ورداورد
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
۱۳۸۵
گروه صنعتی اناتا و ایدین و شیرین عسل تبریز
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
۱۳۸۳
پروزه های نوسازی مدارس در تقریبا تمامی شهر های ایران
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
به عنوان سرپرست نصب و مدیر پروزه
ساخت صندلی های ورزشگاه سولان همدان
شروع ساخت استخر جورقان
پل و ساخت تجهیزات سنگان
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
شرکت اذران
استادیوم مشهد
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
فاز 10 و 11 عسلویه
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
نیروگاه رامین اهواز
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
شرکت مای بی بی
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
برج 6000 هزار تنی وراساز مشهد
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
سیمان ارومیه
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
بستنی میهن
نقشه بردار حرفه ای در سولیران
پروزه گندله سازی سنگان
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
توانایی زدن ساز نی، تار، ستار
دارای مدرک بین المللی تکلا نرم افزار طراحی و شاپ سازه های فلزی
دارای مدارک کنترل پروژه و مدیریت پروژه از انجمن مهندسین صنایع ایران
دارای لول 2 UT
دارای مدرک 3ستاره غواصیc m s
با مدرک فوق مجاز هستم در کل آبهایی آزاد جهان تا عمق 35 متری غواصی کنم.
توضیحات
توانایی مدیریت کارگاه های فلزی و ابنیه و دارای شرکت گریید دار به عنوان مدیر عامل و هم اکنون به دنبال کارهای پیمانکاری مرتبط با رشته ابنیه و تاسیسات هستم..