رضا مهدوی

رضا مهدوی

کارگر شرکت نظافتی هستم

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
دفتردار
موسسه رهپویان عدالت پناه
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مهارتهای کامپیوتر
مهارتهای کامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تعمیرکارخودرو
تعمیرکارخودرو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
دفتردار
موسسه رهپویان عدالت پناه
بدلیل اینکه مدیرموسسه به استان بوشهرانتقال یافت ازکاربرکنارشدم
۱۳۹۵ اکنون
نظافتچی
موسسه نظافت پاکان
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
من مردی چهل وچهارساله قدبلندبه دلایلی خانمم طلاق گرفته اصالتااردبیلی ترک هستم ومجردی زندگی میکنم آچارفرانسه هستم جویای کارتمام وقت باجای خواب هستم