حامد لطیفی

حامد لطیفی

کارمند در کاوشگران اطمینان

۱ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارمند
کاوشگران اطمینان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
رایانه کار درجه 2
رایانه کار درجه 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
رایانه کار درجه 1
رایانه کار درجه 1
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارمند
کاوشگران اطمینان
مهارت ها
| ۲نفر
محمد تاجدینی
| ۲نفر
محمد تاجدینی
| ۲نفر
محمد تاجدینی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
MCSA
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مرکز جامع علمی کاربردی تهران
توضیحات