وفا ایرانی

وفا ایرانی

کارشناسی حسابداری بازرگانی

۲۶ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
حسابدار
خانه صنعت و معدن ایرانیان
کارشناسی دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
حسابدار
خانه صنعت و معدن ایرانیان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
حسابدار
شیرک کوهرنگ
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
توانایی اموزش نرم افزارهای حسابداری پیرامید و پارسیان.
توانایی کار با نرم افزارهای مالی رستاک_پارسیان_پیرامید_هلو_رافع۶_
نوآوران_تیزپرداز_اکسل.