رضا احمدی

رضا احمدی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۱۱۱ارتباط ۱۵مهارت
خراسان رضوی | مشهد
نماینده بیمه عمر
بیمه پاسارگاد
کارشناسی دانشگاه خیام
تحصیلات
دانشگاه خیام
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
نماینده بیمه عمر
بیمه پاسارگاد
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
تورهای داخلی و خارجی
شرکت خدمات مسافرتی حقاسیر رضوان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
نماینده بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
انجام ترجمه های متعدد در زمینه های مختلف