دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

Isfahan University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۱%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۴۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از اصفهان، 17 درصد از تهران، 5 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از فارس، و ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰۰ نفر
۴۵%
۴۵%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۷%
۱۷%
چهارمحال و بختیاری
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۵۰ نفر
۲۹%
۲۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۸%
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۴۳%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۳%
۹۳ %