حسن دلفانیان

حسن دلفانیان

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی

۰ارتباط ۹مهارت
مازندران | چالوس
مدیر R&D - مدیر انفورماتیک - مدرس کشوری - مدیر واحد رباتیک
شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس - تهران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی تکنولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر R&D - مدیر انفورماتیک - مدرس کشوری - مدیر واحد رباتیک
شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس - تهران
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
راننده
تاکسی سرویس امام رود - نمک آبرود
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
تکنسین کامپیوتر
شرکت کیان رایا - چالوس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
فروشنده
فروشگاه سالیان - نمک آبرود
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
تکنسین IT
شرکت کیسون (پروژه بیست هزار واحد مسکونی پرند تهران)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
تکنسین کامپیوتر
شرکت یاسین رایانه خزر - نوشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدرس، پشتیبانی
شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
کارگر تولیدی
کارخانه سیمان - آبیک
پروژه‌ها
هوشمندسازی مرکز حنانه پرند تهران
تکنسین IT در شرکت کیسون (پروژه بیست هزار واحد مسکونی پرند تهران)
هوشمندسازی دبستان شهید رجبی سلمان شهر
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان پورنیک کردآباد چمستان
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی مرکز امام حسن (ع) چمستان
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبیرستان دخترانه الزهرا کلاردشت
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی مرکز شهید قدوسی سلمان شهر
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان الناز و طناز نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان امام حسن (ع) چالوس
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان صبح امید نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی مرکز شهید ابراهیمی رویان
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان ناصرخسرو نوشهر
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان بنت الهدی نوشهر
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان استقلال نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان مرحوم آذری نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان شهید معصومی کلاردشت
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان شعبانی نوشهر
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان شیخ الاسلامی نوشهر
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان سیدفضل الله حسینی نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان ستایش نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان ثناء نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان راهیان دانش نوشهر
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی پژوهش سرای دانش آموزی نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبیرستان دخترانه شاهد نوشهر
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان شاهد نوشهر
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان قائم نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان نیایش نور
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان سماء چالوس
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
هوشمندسازی دبستان فرزانگان حکیمیه تهران
مدیر R&D - مدیر انفورماتیک - مدرس کشوری - مدیر واحد رباتیک در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس - تهران
هوشمندسازی دانشگاه سماء واحد چالوس
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
پروژه‌ها
کتاب Intermediate C مبتکران
کتاب Golden Brain B مبتکران
کتاب Golden Brain A مبتکران
کتاب Genius مبتکران
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
محاسبات سریع ذهنی IQMAS
مدیر R&D - مدیر انفورماتیک - مدرس کشوری - مدیر واحد رباتیک در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس - تهران
بازیگری
کارگر تولیدی در کارخانه سیمان - آبیک
هوش هیجانی و ارتباط موثر
تکنسین IT در شرکت کیسون (پروژه بیست هزار واحد مسکونی پرند تهران)
TFT
مدرس، پشتیبانی در شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران آریا پارس نوشهر
توضیحات
در تمامی پروژه های ذکر شده، حدود 1400 ساعت دوره رایگان در جهت بالا بردن سواد کامپیوتری و محتواسازی برای معلمین مناطق برگزار کرده ام.