سیدمحسن رسولی

سیدمحسن رسولی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۱ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
سرپرست اجرایی
هواسیستم آریا و دروازه ملل جهان
کارشناسی دانشگاه پیام نور سنندج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور سنندج
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
سرپرست اجرایی
هواسیستم آریا و دروازه ملل جهان
در حال حاضر وظایف زیر را در این شرکت عهده دارم :
سرپرستی و نظارت بر اکیپهای اجرایی شرکت در کارگاه ها
مطرح نمودن طرح ها و ایده های اجرایی به دفترفنی شرکت
فراهم کردن مقدمات لازم و زیرساخت کارهای ابنیه شامل آهن کشی ،شاسی کشی فرعی و گریتینگ جهت مونتاژ کردن تجهیزات تهویه پارکینگ شامل فنهای آکسیال،جت فن،دمپر ،پرده دودبند
کنترل نقشه سربندی تابلوبرق با اجرای کابل های سربندی شده در تابلوبرق و دستگاه های مربوطه
برنامه ریزی و تقسیم نیروهای اجرایی در قسمت های مختلف جهت بهینه کردن فعالیت کارهای اجرایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مهندس اجرایی
پی ریز بنیان مرصوص
در این مدت 16 ماه وظایفم در پروژه برج 33 طبقه اداری و تجاری اتوبانک به شرح زیر بوده است:
مسئول اجرایی طبقات پارکینگ
مدیریت و نظارت بر سفت کاری و نازک کاری ابنیه و تاسیسات پیمانکاران طبقات پارکینگ
متره کردن و نوشتن صورت وضعیت
تطابق نقشه های معماری و اجرایی با کار در حال انجام و بررسی نکات علمی آن ها
برنامه ریزی و تقسیم کارگران پروژه در قسمت های مختلف جهت بهینه کردن فعالیت در پروژه
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات