سید مجتبی موسوی

سید مجتبی موسوی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدیر عامل
دانش پیام پژواک
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
تحصیلات
دانشگاه علامه طباطبایی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
mba
سازمان مدیریت صنعتی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر عامل
دانش پیام پژواک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مدیر ارتباطات
فناپ
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
معاون اداره کل
سازمان ثبت احوال کشور
۱۳۸۱ - ۱۳۹۶
کارمند ارشد
بانک ملی ایران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات