معصوم سلام زاده

معصوم سلام زاده

مربی اموزش سوار کاری

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | سلماس
دبیر
اداره کل منابع طبیعی استان اذربایجانغربی
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی کارشناس علوم دامی گرایش پرورش اسب
گرایش پرورش اسب
دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
۱۳۶۹ - ۱۳۷۲
کارشناسی مهندسی عمران عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۸
کارگاه تغذیه کاربردی اسب
کمیته توسعه و اموزش فدراسیون سوارکاری
کارگاه آموزشی نعلبندی
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
دبیر
اداره کل منابع طبیعی استان اذربایجانغربی
۱۳۹۴ اکنون
مدیر عامل
سازمان مردم نهاد خاک پاک سلماس NGO
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
چینی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
کارگاه تغذیه کاربردی اسب
درجه کارشناسی کارشناس علوم دامی گرایش پرورش اسب از مرکز جامع علمی کاربردی تهران
کارگاه نعلبندی اسب
درجه کارشناسی کارشناس علوم دامی گرایش پرورش اسب از مرکز جامع علمی کاربردی تهران
کارگاه لنژ اسب
توضیحات