امین حلفی زادگان

امین حلفی زادگان

دیپلم علوم تجربی

۶ارتباط ۵مهارت
خوزستان | دشت آزادگان
حسابدار
شرکت یکتاز سیکلت کویر
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مکانیکی
۱۳۸۵
مکانیکی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
حسابدار
شرکت یکتاز سیکلت کویر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
سرپرست انبار
یزدان پخش
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
استاد
اهورا
مهارت ها
| ۴نفر
| ۳نفر
| ۳نفر
| ۱نفر
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات