مهدی واصلی

مهدی واصلی

کارشناسی مهندسی عمران

۱ارتباط ۸مهارت
البرز | کرج
مدیر فروش
شرکت 5040
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
AutoCAD
AutoCAD
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Photoshop
Photoshop
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Etabs - Safe
Etabs - Safe
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر فروش
شرکت 5040
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر کنترل کیفیت
شرکت ابتکار شیمی البرز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
تعمیرکار موبایل
موبایل معلم
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراحی سازه های فولادی ساختمان 5 طبقه
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراحی سازه های بتنی ساختمان 5 طبقه
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۱۱
ارزیابی اتوبوس های سریع السیر شهری BRT
۱۳۹۴-۱۱
مقایسه سرعت عملکردی و سرعت طرح در راهسازی
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دارای روحیه کار گروهی - اهمیت به وظیفه شناسی و وقت شناسی - قاطع ، شفاف و دارای اعتماد به نفس - رویکردی عینی به حل مسئله - منظم و فعال - علاقمند به ارتقاء و پیشرفت در محیطی پویا و با ثبات