محمد جواد درخشان

محمد جواد درخشان

گرافیست و انیماتور

۸ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
تولید موشن گرافیک
موسسه هنری رسانه ای ققنوس
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
تولید موشن گرافیک
موسسه هنری رسانه ای ققنوس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
طراحی گرافیک
موسسه هنری رسانه ای ققنوس
۱۳۹۳ اکنون
تولید فیلم کوتاه
مشاور کارگردان و فیلمبرداری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
عکاسی و فیلمبرداری
موسسات فرهنگی
مهارت ها
| ۴نفر
علیرضا دلاوریمحسن داناییمصطفی فخاری
| ۴نفر
علیرضا دلاوریمحسن داناییمصطفی فخاری
| ۱نفر
علیرضا دلاوری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره آموزش موشن‌گرافیک دو بعدی و سه بعدی
تولید موشن گرافیک در موسسه هنری رسانه ای ققنوس
آموزشی عکاسی
تولید موشن گرافیک در موسسه هنری رسانه ای ققنوس
توضیحات