محسن دانایی

محسن دانایی

موشن گرافیست-انیماتور موشن

۷ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
انیماتور
سیمای هنری رسانه ای ققنوس
کاردانی حوزه علمیه قم
تحصیلات
حوزه علمیه قم
۱۳۸۸ اکنون
کاردانی الهیات علوم حوزوی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
انیماتور
سیمای هنری رسانه ای ققنوس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
تدوین-فیلمبرداری
شهرداری
به صورت پروژه ای گزارش فعالیت برای شهرداری منطقه ۵ ناحیه ۲ تولید شد
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
موشن مستند-انتفاضه شعبانیه
انیماتور در سیمای هنری رسانه ای ققنوس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
موشن فلت-تزریق گاز به میادین نفتی
انیماتور در سیمای هنری رسانه ای ققنوس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
سری موشن گرافیک زندگی-طب سنتی
انیماتور در سیمای هنری رسانه ای ققنوس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
موشن گرافیک 3D -صله رحم
انیماتور در سیمای هنری رسانه ای ققنوس
مهارت ها
علیرضا دلاوریمسلم نوریمحمد شالومصطفی فخاریمحمد جواد درخشان
| ۶نفر
علیرضا دلاوریمسلم نوریمحمد شالومصطفی فخاریمحمد جواد درخشان
| ۶نفر
علیرضا دلاوریمسلم نوریمحمد شالومصطفی فخاریمحمد جواد درخشان
| ۴نفر
محمد شالوعلیرضا دلاوریمسلم نوریمحمد جواد درخشان
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
عکاسی
استاد جانبخش-حوزه هنری
فیلمبرداری
استاد شهیدی-حوزه هنری
موشن گرافی
انیماتور در سیمای هنری رسانه ای ققنوس
توضیحات