مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

Tehran Technical Complex

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
موسسه آموزشی | سایر
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مجتمع فنی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مجتمع فنی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 14 درصد از آذربایجان شرقی، 10 درصد از البرز، 10 درصد از کردستان، 5 درصد از قزوین، 5 درصد از مازندران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مجتمع فنی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی طراحی معماری و دکوراسیون داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی طراحی پارچه و لباس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %