کامیاب فرهنگی

کامیاب فرهنگی

کارشناسی حقوق

۱ارتباط ۱۸مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مدیرعامل
بازرگانی کامیاب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۶ اکنون
مجتمع فنی تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
مجتمع فنی تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیرعامل
بازرگانی کامیاب
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدیرعامل در بازرگانی کامیاب
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
وبسایت دبیرستان مهرپویا
درجه کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب از مجتمع فنی تهران
۱۳۹۲
درجه کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT از مجتمع فنی تهران
۱۳۹۲
جوشکاری سازه های هنری کافه رز
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات