مهدی فلاح فرد

مهدی فلاح فرد

کاردان برق صنعتی

۱۲۵ارتباط ۸مهارت
قزوین | محمدیه
سرپرست فنی ومسئول کارگاه های دانشگاه
دانشگاه کار قزوین
کاردانی مجتمع فنی تهران
تحصیلات
مجتمع فنی تهران
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
سرپرست فنی ومسئول کارگاه های دانشگاه
دانشگاه کار قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
پیمانکار خصوصی
برق ساختمان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
سرپرست فنی وحسابدار
تولید شن وماسه
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
سرپرست
تولید نایلونهای تبلیغاتی
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
دارای مدرک بین المللی تکنولوژی جوش از دیسبورگ آلمان هستم