سعید نجفی

سعید نجفی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۱ارتباط ۸مهارت
تهران | نسیم شهر
IT کارشناس
شایسته کار
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 1
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
MCSE
MCSE
مجتمع فنی تهران
Network+
Network+
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
IT کارشناس
شایسته کار
مرکز اسقاط خودرو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس ورود کالا
دیجی کالا
فروشگاه اینترنتی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
Help Desk
مهندسی سیستم های مایکروسافت
توضیحات