رعنا صادقی

رعنا صادقی

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد EMBA
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
دانشگاه فنی حرفه ای یزد
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
تدریس
دانشگاه آزاد اسلامی
دو سال سابقه تدریس در داشگاه آزاد اسلامی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
پژوهشگر برتر سال 92
دارای پروانه اشتغال به کار