فرشید نوتاش حقیقت

فرشید نوتاش حقیقت

کارشناسی ارشد IT تجارت الکترونیک

۰ارتباط ۶مهارت
مرکزی | ساوه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات