رضا نجفی اصل

رضا نجفی اصل

مهندسی نقشه برداری، ارشد RS.GIS

۵ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بناب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بناب
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات