احسان فلاح نژاد

احسان فلاح نژاد

کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۳مهارت
گیلان | رشت
IT کارشناس
های وب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
IT کارشناس
های وب
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات