پیام جهانشیری

پیام جهانشیری

دیپلم حسابداری

۱۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناس و مشاور فروش
کانون آگهی و تبلیغات پیک برتر
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس و مشاور فروش
کانون آگهی و تبلیغات پیک برتر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات