نفس شهامتی

نفس شهامتی

کارشناسی حسابداری

۳۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کمک حسابدار
آژانس هواپیمایی گیتی رز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
دیپلم اکسل
موسسه کاوش برتر
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کمک حسابدار
آژانس هواپیمایی گیتی رز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
نرم افزارهای حسابداری
کمک حسابدار در آژانس هواپیمایی گیتی رز
excel,world
کمک حسابدار در آژانس هواپیمایی گیتی رز
توضیحات