امین صادقی زاده

امین صادقی زاده

کارشناسی تربیت بدنی

۱ارتباط ۱۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
سرمربی فوتبال
آکادمی فوتبال پدیده شهر خودرو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی تربیت بدنی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
کارگاه تیپینگ
دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۷
کارگاه تخصصی بدنسازی در فوتبال
هیات فوتبال بیرجند
۱۳۹۷
روانشناسی مربیگری در فوتبال
هیات فوتبال استان تهران
حضور در دوره روانشانسی مربیگری در فوتبال به مدرسی اساتید وحیدرحیمی ، بیژن عزیزی و فرزاد آشوبی
۱۳۹۶
دوره اموزشی دانستنیهای تغذیه در ورزشکاران
دانشگاه ازاد اسلامی
۱۳۹۶
دوره امادگی جسمانی
دانشگاه ازاد اسلامی
۱۳۹۶
دوره اصول اساسی طراحی تمرین
دانشگاه ازاد اسلامی
۱۳۹۶
دوره تئوری مربی گری درجه ۳
دانشگاه آزاد اسلامی
۹۶\۷۷۴۶۳
۱۳۹۴
دوره داوری درجه ۳ فوتبال
هیات فوتبال مشهد
۱۳۹۳
دوره استعداد یابی ورزشی
هیات فوتبال شهرستان سرایان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
سرمربی فوتبال
آکادمی فوتبال پدیده شهر خودرو
حضور بعنوان مربی از آبان ۹۷ در آکادمی فوتبال پدیده
۱۳۹۵ اکنون
مربی
باشگاه فوتبال پیشگامان خراسان
حضور به عنوان کمک مربی در تیم نونهالان حاظر در لیگ برتر(۱فصل)
حضور به عنوان کمک مربی در تیم جوانان حاظر در لیگ مشهد(۲فصل)
حضور به عنوان تاب ترینر (top trainer) در رده زیر ۹ سال و زیر ۱۱سال در کلنیک اختصاصی باشگاه با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد
پروژه‌ها
۱۳۹۷
بررسی ارتباط بین رعایت اصل سرد کردن و بازگشت به حالت اولیه بهتر ورزشکاران
مطالعه بر روی پروژه با عنوان بررسی ارتباط بین رعایت اصل سرد کردن و بازگشت به حالت اولیه بهتر ورزشکاران از دی ما ۱۳۹۷ تا کنون
مهارت ها
| ۱نفر
رسول عطائیان
| ۱نفر
رسول عطائیان
| ۱نفر
رسول عطائیان
| ۱نفر
رسول عطائیان
| ۱نفر
رسول عطائیان
| ۱نفر
رسول عطائیان
| ۱نفر
رسول عطائیان
| ۱نفر
رسول عطائیان
| ۱نفر
رسول عطائیان
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
سهام دار شرکت تعاونی تولیدی فرش دستباف امین
دارای کارت بازرگانی با نام و برند AMIN rugs