سعید علیزاده

سعید علیزاده

کارشناسی ارشد IT مهندسی نرم افزار

۳۰۶ارتباط ۴مهارت
کرمان | کرمان
مهندس مانیتورینگ
شرکت فناپ ارین پاسارگاد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مهندس مانیتورینگ
شرکت فناپ ارین پاسارگاد
کارشناس مانیتورینگ پروژه MIDRP
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
کارشناس نرم افزار اسکادا
شرکت صبا انرژی افرین
کارشناس نرم افزار اسکادا . مسلط به دیتابیس نرم افزار . انجام موارد مربوط به مانیتورینگ
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس ارشد
ایران نارا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات