رضا غفاری

رضا غفاری

خلبان هواپیمای مسافربری

۵۴۷ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
خلبان مسافربری
سازمان هواپیمایی کشوری
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اراک
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اراک
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدارک و گواهی‌نامه ها
ساخت هواپیمای مدل
خلاقیت برتر , نهاد ریاست جمهوری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
خلبان مسافربری
سازمان هواپیمایی کشوری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس تعمیرات و خدمات پس از فروش
کارشناس تعمیرات پایانه فروش با سیم و بیسیم بانکهای سینا سامان پاسارگاد
۱۳۹۴ اکنون
رییس کمیسیون فنی
اتحادیه سوپرمارکت های اراک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس فروش
کارشناس فروش دستگاه های کارتخوان بانک پاسارگارد
مهارت ها
| ۲۶۹نفر
وحید اکجوانشاهد امینیعلی رضا حمیدی فائقمحمد برخورداریداود تقی پور
| ۲۶۷نفر
وحید اکجوانشاهد امینیمحمد برخورداریامیرعلی رمدانیابراهیم نجفی
| ۲۵۹نفر
وحید اکجوانشاهد امینیمحمد برخورداریروح اله غفوری و ر ز نهامیرعلی رمدانی
| ۲۵۳نفر
شاهد امینیمحمد برخورداریامیرعلی رمدانیابراهیم نجفیمختار سهولی
| ۲۵۳نفر
شاهد امینیمحمد برخورداریامیرعلی رمدانیابراهیم نجفیمختار سهولی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
جذب اسپانسر و سرمایه گزار برای برنامه های صدا وسیما