رضا غفاری

رضا غفاری

خلبان هواپیمای مسافربری

۵۴۸ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
خلبان مسافربری
سازمان هواپیمایی کشوری
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اراک
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اراک
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدارک و گواهی‌نامه ها
ساخت هواپیمای مدل
خلاقیت برتر , نهاد ریاست جمهوری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
خلبان مسافربری
سازمان هواپیمایی کشوری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس تعمیرات و خدمات پس از فروش
کارشناس تعمیرات پایانه فروش با سیم و بیسیم بانکهای سینا سامان پاسارگاد
۱۳۹۴ اکنون
رییس کمیسیون فنی
اتحادیه سوپرمارکت های اراک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناس فروش
کارشناس فروش دستگاه های کارتخوان بانک پاسارگارد
مهارت ها
| ۲۷۱نفر
مهدی ساعدیوحید اکجوانشاهد امینیعلی رضا حمیدی فائقمحمد برخورداری
| ۲۶۹نفر
مهدی ساعدیوحید اکجوانشاهد امینیمحمد برخورداریامیرعلی رمدانی
| ۲۶۱نفر
مهدی ساعدیوحید اکجوانشاهد امینیمحمد برخورداریروح اله غفوری و ر ز نه
| ۲۵۵نفر
مهدی ساعدیشاهد امینیمحمد برخورداریامیرعلی رمدانیابراهیم نجفی
| ۲۵۴نفر
مهدی ساعدیشاهد امینیمحمد برخورداریامیرعلی رمدانیابراهیم نجفی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
جذب اسپانسر و سرمایه گزار برای برنامه های صدا وسیما