محمد صلواتی

محمد صلواتی

دیپلم ریاضی و فیزیک

۰ارتباط ۵مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
در حال خواندن
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
Icdl
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات