سیدصدرالدین موسوی

سیدصدرالدین موسوی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۶ارتباط ۱مهارت
همدان | کبودرآهنگ
کارشناسی دانشگاه صنعتی همدان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی همدان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
علیرضا دهکارافشین خانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات