امین توحیدیان

امین توحیدیان

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۱ارتباط ۲مهارت
کرمان | کرمان
مهندس تعمیر و نگهداری
کرمان موتور
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
پایانامه تمام نشده
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بهمنیار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه آزاد اسلامی انار
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی برق الکتروتکنیک
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
دبیرستان شهید شبستری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مهندس تعمیر و نگهداری
کرمان موتور
محل کار کارگاه تعمیرات که تعمیر نگهداری تجهیزات و روشنایی ها و برق رسانی به دستگاه ها و تجهیزات و تعمیر و یا تعویض قطعات مکانیکی یا برقی و طراحی مدارات قدرت و فرمان و راه اندازی خطهای جدید از کارهای انجام شده و سابقه کار در انجا بود
مهارت ها
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات